Make your own free website on Tripod.com


 1. Chó Mực Đầu Cáo - Văn Hường
 2. Dạo Chơi Sài G̣n - Văn Hường
 3. Hề Sa Đi Lính - Hề Sa
 4. Hiệp Sĩ Say Giải Nghệ - Giang Châu
 5. Khổ Thân Già - Văn Hường <<<<< New
 6. Lính Già Vui Tính - Hề Sa
 7. Năm Vợ - Văn Hường <<<<< New
 8. Ngày Tôi Đi - Văn Hường
 9. Nỗi Buồn Của Tôi - Văn Hường
 10. Ông Trượng Mê Tiên Bửu - Văn Hường-Phượng Liên
 11. Pháp Sư Giải Nghệ - Hề Sa
 12. Số Đề - Giang Châu
 13. Tai Nạn Honda - Văn Hường <<<<< New
 14. Tại Tôi Tuổi Sửu - Văn Hường
 15. Tarzan Nổi Giận - Văn Hường <<<<< New
 16. Tề Thiên Đại Thánh - Văn Hường
 17. T́m Bạn Bốn Phương - Văn Hường
 18. T́nh Chú Tḥon - Xuân Phát
 19. Tôi Đi Làm Rể - Văn Hường <<<<< New
 20. Tôi Không Sợ Vợ - Văn Hường
 21. Tôi Làm Thầy Bói - Văn Hường <<<<< New
 22. Tôi Sợ Đàn Bà - Văn Hường
 23. Tư Ếch Chơi Xuân - Văn Hường
 24. Tư Ếch Hớt Tóc - Văn Hường <<<<< New
 25. Tứ Đổ Tường - Văn Hường
 26. Tự Trào Con Vi Rút H. I. V. - An Danh
 27. Tựa Tuồng Sân Khấu - Văn Hường
 28. Văn Hường Ba Vợ - Văn Hường <<<<< New
 29. Văn Hường Để Vợ - Văn Hường <<<<< New
 30. Văn Hường Dâng Sớ - Văn Hường
 31. Văn Vĩ Đại Chiến Văn Hường - Văn Hường <<<<< New
 32. Vợ Tôi Đẹp Ác - Văn Hường
 33. Vợ Tôi Mê Tân Nhạc - Văn Hường-Mỹ Châu
 34. Vợ Tôi Tôi Sợ - Văn Hường