Make your own free website on Tripod.com


 1. Ảo Ảnh - Ngọc Huyền
 2. Chiều - Minh Cảnh
 3. Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Thanh Sang-Lệ Thuỷ
 4. Chuyện T́nh Hàn Mặc Tử - Hương Lan-Linh Tuấn
 5. Cô Gái Bán Sầu Riêng - Lệ Thuỷ-Lương Tuấn
 6. Cô Hái Hoa
 7. Đám Cưới Đầu Xuân - Minh Vương-Lệ Thuỷ
 8. Đêm Bơ Vơ - Chí Tâm-Hương Lan
 9. Đêm Xuân Đợi Chàng - Mỹ Châu
 10. Đời Nghệ Sĩ - Hương Lan
 11. Hậu Cô Gái Bán Sầu Riêng - Minh Cảnh-Mỹ Châu <<<<< NEW
 12. Hoa Trinh Nữ - Hùng Cường-Bạch Tuyết
 13. Ḷng Mẹ - Thanh Tuấn-Phượng Liên
 14. Mùa Sầu Riêng - Thanh Tuấn-Thanh Kim Huệ
 15. Quán Nửa Khuya - Minh Cảnh-Chí Tâm
 16. Xa Vắng - Út Bạch Lan