Make your own free website on Tripod.com


 1. Đời - Văn Hường
 2. Duyn Nghiệp - Thanh Thủy v Quốc Kiệt <<<<< New
 3. Gnh Nước Đm Trăng
 4. Mẹ Dạy Con - t Bạch Lan
 5. Một ng Ph Vn - Bch Phượng
 6. Nguyện Về Ci Phật - Thanh Ngn
 7. Người Đnh Đn Trn Sng Mỹ Thuận - Thanh Sang
 8. Sau Khi Yn Giặc - Minh Cảnh <<<<< NEW
 9. Sn Khấu Về Khuya - Phượng Lin
 10. To Tho Bn Đo - Văn Hường
 11. To Tho Dng Đao - t Tr n
 12. Thức Tỉnh Cơn M - Phương Hồng Thủy
 13. Tiền Bạc Bạc Tiền - Văn Hường
 14. Tiếng Chung Thức Tỉnh - Tuấn Anh
 15. Tnh Anh Bn Chiếu - Thanh Sang
 16. Tnh Người Cung Nữ - t Bạch Lan
 17. Trọn Đời Nhớ Mi - Thanh Tuấn
 18. Tu L Cội Phc - Minh Cảnh
 19. Vợ Chồng Cua - Hữu Phước